Trafikkregler i Russland

Trafikkregler i Russland

1. SDA RF. Generelle bestemmelser

2. Generelle forpliktelser for sjåfører

3. Påføring av spesielle signaler

4. Fotgjengers ansvar

5. Forpliktelser for passasjerer

6. Trafikklys og trafikksignaler

7. Påføring av alarm og advarseltrekant

8. Start av bevegelse, manøvrering

9. Plassering av kjøretøy på veien

10. Bevegelseshastighet

11. Overtakelse, avansement, møtende forbikjøring

12. Stopp og parkering

13. kryss

14. Gangfelt og stopp på rutekjøretøyer

15. Bevegelse gjennom jernbanespor

16. Trafikk på motorveier

17. Bevegelse i boligområder

18. Prioritet av rutekjøretøyer

19. Ved hjelp av eksterne lys og lydsignaler

20. Sleping av motorvogner

21. Kjøretrening

22. Transport av mennesker

23. Godstransport

24. Ytterligere trafikkrav for syklister og mopedførere

25. Tilleggskrav for bevegelse av hestevogner, samt for kjørende dyr

26. Tidsbegrensninger for kjøring og hvile

×